สินค้าและบริการ

ตารางการให้บริการสินค้า

 

รุ่น

Package 1

ป้องกันภัยคุกคามและไวรัสคอมพิวเตอร์ทางอินเทอร์เน็ต

(Network Anti-virus

and Content filtering)

Package 2

การบริหารจัดการทรัพย์สินและประเมินความเสี่ยง

(Realscan :digital devices assessment )

Package 3

การจัดเก็บข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์แบบรวมศูนย์

(Centralized Logs Management )

Package 4

การระบุตัวตัวผู้ใช้งาน

(์Authentication)

* ยังไม่มีการให้บริการ

 

NA50

รองรับไม่เกิน

50 เครื่อง

 

รองรับไม่เกิน

100 IP

Unlimited Scan

Internet Log Implement

ขนาดจุรองรับ 90 วัน

External storage

 

รองรับ Facebook

ไม่จำกัดผู้ใช้งาน

 

 

NA200

รองรับไม่เกิน

200 เครื่อง

Unlimited Scan

รับ Log จาก 5 อุปกรณ์

 

รองรับ Facebook

 

NA1000

รองรับไม่เกิน

1,000 เครื่อง

Unlimited Scan รับ Log จาก 10 อุปกรณ์

 

รองรับ Facebook

 

 Cloud Services รองรับการป้องกันผ่าน Cloud

อัพเดทฐานข้อมูล

Virus/worm /Ransomware

ป้องกันเนื้อหาไม่เหมาะสม

เว็บลามกอนาจาร เว็บการพนัน รองรับทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

 

 รองรับการประเมินความเสี่ยง

เฉพาะ IP และ Domain ที่เป็นสาธารณะ (Public) ของหน่วยงาน  ได้แก่ Website และ IP ของระบบเครือข่าย

ไม่จำกัดการ Scan

สอบถามผู้ผลิต X
 ปรับแต่ง  สอบถามผู้ผลิต  สอบถามผู้ผลิต  สอบถามผู้ผลิต  สอบถามผู้ผลิต

..

สอบถามราคา และคุณสมบัติเทคนิค  ที่  085-116-3311  หรือ 083-780-9333

เอกสารเพิ่มเติม :  ราคากลางกระทรวงดิจิทัลเพื่อการสื่อสาร ปี 2560